- Generalforsamling

Generalforsamling


Foreningens ordinære generalforsamling af holdes hvert år inden udgangen af første kvartal.

Se mere i Vedtægterne


Dato for næste generalforsamling er d. 21.marts 2024

  • Indkaldelse med dagsorden annonceres i Egnshistorisk Nyt nr. 1. 2024
  • Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalfosamlingen og sendes til formand@egnshistorie.dkNedenfor kan læses referat af seneste Generalforsamling:

Læs her referater af tidligere generalforsamlinger: